Termin predavanja: petak 10-12h,učionica 821
Profesor:Milan Božić
Termin vežbi: petak 14-16h,učionica 704
Asistent: Slavko Moconja


Povratak na početnu stranu