Termin predavanja: utorak 8-10h,učionica 821,sreda 8-10h,učionica 706
Profesor: Miroljub Jevtić
Termin vežbi: ponedeljak 10-12h,učionica 821,četvrtak 8-10h,učionica 840
Asistent: Jovan Vukmitović

Povratak na početnu stranu