Milica Mihajlović

06/2010

Statistika,aktuarska i finansijska matematika

lična strana

e-mail


  Predmeti na prvoj godini fakulteta:
 1. Analiza 1A
 2. Linearna algebra A
 3. Programiranje 1
 4. Uvod u matematičku logiku
 5. Engleski jezik 1
 6. Programiranje 2
 7. Analiza 1B
 8. Linearna Algebra B
 9. Geometrija
 10. Engleski jezik 2Prethodni kolega Sve kolege Sledeći kolega Raspored casova