Jelena Ristić

Zovem se Jelena Ristić. Zivim na Novom Beogradu i student sam Matematičkog fakulteta.

    Omiljene knjige:
  1. Stranac
  2. Nečista krv
  3. Starac i more
  4. Muzej nevinosti
  5. Poslednja Nova godina
Pseudo jezik
Neformalna kombinacija prirodnog jezika i nekog programskoj jezika.
Računarstvo
Sistematično izučavanje algoritamskih procesa koji opisuju i transformišu informaciju.
Funkcija printf()
Funkcija za ispisivanje poruka u C-u.

Omiljeni reditelji:
ImePrezime
WoodyAllen
Tim Burton
SofiaCopola
PedroAlmodovar

zimski semestar
analiza 1a
linearna algebra A
programiranje 1
uvod u matematicku logiku
geometrija 2
letnji semestar
analiza 1b
linearna algebra B
programiranje 2
geometrija 1