Jelena Ristić

254/09

Statistička, aktuarska i finansijska matematika

Lična strana

mail

  Predmeti na prvoj godini fakulteta:

  zimski semestar:

 1. Analiza 1a
 2. Programiranje 1
 3. Uvod u matematičku logiku
 4. Linearna algebra A
 5. Engleski jezik 1

  letnji semestar:

 6. Analiza 1a
 7. Programiranje 2
 8. Geometrija 1
 9. Linearna algebra A
 10. Engleski jezik 2


prethodni kolega   sve kolege   naredni kolega   raspored časova