Monika Mladenović

broj indeksa:155/09

lična strana

Email


Predmeti na prvoj godini
 • Zimski semestar:
  • Linearna algebra A
  • Analiza 1A
  • Programiranje 1
  • Uvod u matematičku logiku
  • Engleski jezik 1
 • Letnji semestar:
  • Linearna algebra B
  • Analiza 1B
  • Programiranje 2
  • Geometrija 1
  • Engleski jezik 2

Prethodni kolega Sve kolege Sledeći kolega