Jelena Suzić

Broj indexa - 147/09

Smer- Statistika, finansijska i aktuarska matematika

Lična Strana

e-mail


    Predmeti u prvom semestru prve godine studija:
  1. ANALIZA
  2. LINEARNA ALGEBRA
  3. PROGRAMIRANJE
  4. UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU
  5. ENGLESKI JEZIK

Raspored časova 1o2a grupe


Prethodni kolega

Spisak svih studenata grupe 1o2a

Sledeći kolega