Raspored časova


Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
8.15-9.00 Uvod u mat.logiku Uvod u mat. logiku Analiza Linearna algebra
9.15-10.00 Programiranje Uvod u mat. logiku Uvod u mat. logiku Analiza Linearna algebra
10.15-11.00 Programiranje Linearna algebra Analiza Analiza Linearna algebra
11.15-12.00 Analiza Linearna algebra Analiza Analiza
12.15-13.00 Analiza Linearna algebra Engleski jezik Programiranje Programiranje
13.15-14.00 Analiza Engleski jezik Programiranje Programiranje

predavanja vežbe praktikum


Naslovna strana