Predmeti u prvom semestru:
1. Analiza 1a
2. Programiranje 1
3. Linearna algrbra 1
4. Uvod u matematičku logiku
5. Engleski jezik 1


Predmeti u drugom semestru:
1. Analiza 1b
2. Programiranje 2
3. Linearna algrbra 1b
4. Geometrija
5. Engleski jezik 2