Dragana Rosić


Broj indexa 118/09.
Student sam Matematičkog fakulteta u Beogradu,smer statiatika,aktuarska i finansijska matematika.
Rođena sam 25.12.1990 god. u Čačku živim u ul.Kneza Vase Popovića br.38/1.
Završila sam Gimnaziju u Čačku.