Jelena Vučićević
  Domaći zadaci
 1. abakus
  Blez Paskal
  Čarls Bebidž
  Džon fon Nojman
 2. opcije komandne linije
  rekurzija
  sortiranje
  qsort1
  qsort2
  matrica
  d_lista  Predmeti u prvoj godini
 1. Analiza 1a
 2. Uvod u matematičku logiku
 3. Linearna algebra A
 4. Programiranje 1
 5. Engleski jezik 1


Prethodni kolega Svi studenti Sledeći kolega