ime:Milica

prezime:Vlajčić

mv09089Rodjena sam u Beogradu 5. aprila 1990.

Student sam Matemetičkog fakulteta na smeru za aktuarstvo,statistiku i finansijsku matematiku.

prethodno obrazovanje:

O.Š."Jelena Ćetković"

Treća beogradska gimnazija (prirodno-matematički smer)predmeti za prvi semestar prve godine osnovnih akadenskih studija:

Linearna algebra

Analiza

Uvod u matematičku logioku

Engleski jezik

Programiranjelična strana

email

prethodni kolega

sve kolege

naredni kolega