Milica Tomašević

079/09
smer:statistika,aktuarska i finansijska matematika
Mail
Lična strana
Spisak kolega
Prethodni kolega Sledeci kolega

Predmeti u prvom semestru:
  1. Analiza 1a
  2. Linearna algebra A
  3. Programiranje 1
  4. Uvod u matematicku logiku
  5. Engleski jezik 1