Blez Paskal
Blez Paskal rođen je 19. juna u Klermon Feranu, u Francuskoj. Blez je bio treće dete
Etjena Paskala i Antoanete Begon. Majka mu je umrla kada je imao samo tri godine, ostavljajući
ga sa dve sestre – Žilbert i Žaklin. Godine 1631. porodica Paskal napušta Klermon i seli se u Pariz.
Blezov otac, Etjen Paskal (1588-1651) i sam se interesovao za nauku i matematiku. Bio je lokalni
sudija u Klermonu i bio je član Mersenove akademije. Pošto je imao neortodoksne poglede na obrazovanje,
odlučio je da svoga sina sam podučava. Etjen je odlučio da Blez neće učiti matematiku do svoje
petnaeste godine, i sva literatura u vezi matematike bila je premeštena iz njihove kuće. Nastojao
je da mu sin najpre nauči latinski i grčki. Ali Blez je samo još više razvio svoju radoznalost i
počeo da radi geometriju već u dvanaestoj godini. Iako je bio oduševljen njegovim znanjem, Blezov
otac nije odustajao od svoje odluke da sam podučava sina. U tom ranom periodu, međutim, za dečaka
su bili značajni susreti sa Galilejem i Dekartom, kao i njegovo poznanstvo sa matematičarem Fermaom,
s kojim će stvoriti temelj računa verovatnoće.
Sa petnaest godina Blez Paskal je počeo da se divi radu Dezarga, a sa šesnaest godina Paskal je izdao
jedinstven primerak lista sa jednog od Mersenovih sastanaka u junu 1639. godine. Sadržao je brojeve
teorema iz projektivne geometrije, uključujući tu i Paskalov mistični šestougao.
Decembra 1639. godine, Paskalova porodica je napustila Pariz da bi živela u Ruanu gde je
Etjen bio primljen kao skupljač poreza za gornju Normandiju. Brzo po smeštanju u Ruanu, Blez
je napisao svoj prvi rad nazvan Esej o konusnim presecima, izdat februara 1640. godine. Iste
godine Paskal je izumeo i prvi digitalni kalkulator sa namerom da pomogne svome ocu u prikupljanju
poreza i taksi.Događaji 1646. godine su bili vrlo značajni za mladog Paskala. Te godine je njegov otac
povredio nogu i morao je da se oporavlja kod kuće. O njemu su se brinula njegova mlađa braća,
koji su bili u religioznom pokretu iz Ruana. Oni su imali dubok uticaj na Paskala i on je postao
jako religiozan. Etjen Paskal je umro u septembru 1651. godine. Posle očeve smrti, Blez je pisao jednoj
od svojih sestara, davajući, pri tome smrti jedno duboko hrišćansko značenje; i za njega je očeva
smrt bila nešto posebno. Tada je oformio svoje ideje koje su poslužile kao osnova za njegova pisma,
objedinjena u filozofski rad pod nazivom Misli (Pensees). Posle ovoga, Paskal je posetio jansenski
manastir Port Rojal de Šamp, koji se nalazio oko 30 km jugozapadno od Pariza. Počeo je da izdaje anonimna
dela na temu religije. 18 Provincijalnih pisama je bilo izdato u periodu između 1656. godine do početka 1657.
godine. Sve je to bilo pisano kao znak odbrane od njegovog prijatelja Antoana i velikog protivnika Jezuita i
branioca jansenizma, koji je inače pre svojih studija teologije u Parizu, bio osuđivan zbog svog kontraverznog
religioznog rada.Paskalov najpoznatiji rad iz filozofije je Misli, a na izdanju o svojim ličnim mislima vezanim
za ljudsku patnju, sudbinu i Boga, kojem je pristupio kasne 1656. godine, nastavio je da radi tokom 1657. i 1658.
godine. Ovaj rad sadrži i Paskalovu opkladu kao dokaz da verovanje u Boga je razumno samo sa pratećim argumentima.
Ako Bog ne postoji, onaj ko ne veruje u njega neće izgubiti ništa, a ako, pak, Bog postoji, taj isti čovek će
izgubiti sve zato što nije verovao u njega. Paskal je u svojoj opkladi koristio matematičke argumente i argumente
iz verovatnoće, ali njegova glavna računica je:…mi smo svi prisiljeni da se kockamo.Nazad