my picture

Zoran Vidović

broj indeksa : 34/2009

Lična strana

mv09034[at]alas.matf.bg.ac.rs


Predmeti na 1. godini

Jesenji semestar

  1. Programiranje 1
  2. Analiza 1a
  3. Linearna algebra
  4. Uvod u matematičku logiku
  5. Engleski jezik

Prolećni semestar

  1. Programiranje 2
  2. Analize 1b
  3. Linearna algrebra B
  4. Geometrija 1
  5. Engledki jezik

Raspored časova