RASPORED CASOVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08:15-09:00 09:15-10:00 10:15-11:00 11:15-12:00 12:15-13:00 13:15-14:00 14:15-15:00 15:15-16:00 16:15-17:00 17:15-18:00
PonedeljakProgramiranje 1
Sana Stojanović
704
Analiza 1a
Biljana Vujošević
844


Utorak

Analiza 1a
Keckić
706
Programiranje
Filip Marić
821
Sreda

Analiza 1a
Biljana Vujošević
840
Cetvrtak

Programiranje
Praktikum
DLAB


PetakAnaliya 1a
Dragoljub Keckić
830

pocetna strana