Igor Radosavljević

mv09014@alas.matf.bg.ac.rs

STATISTIKA, AKTUARSKA I FINANSIJSKA MATEMATIKA

014/2009

matematicki-fakultett


Licna strana        Sve kolege        Raspored casova       


Predmeti u prvoj godini:


Predmeti u prvom semestru


  • ANALIZA 1a
  • LINEARNA ALGEBRA a
  • UVOD U MATEMATIčKU LOGIKU
  • PROGRAMIRANJE 1
  • ENGLESKI JEZIK 1

Predmeti u drugom semestru