Dorijana Rusuloj

009/09

email
    Predmeti na 1.godini Matematike
  1. Analiza 1
  2. Linearna algebra
  3. Programiranje 1
  4. Uvod u matematicku logiku
  5. Engleski jezik
  6. Geometrija 1
  7. Programiranje 2


Ajda King Lavlejs

O meni...