Predhodni     Spisak     Sledeći

Dušan Maljković

Smer: Finanisijska matematika, aktuarska matematika i statistika
Broj Indeksa: 158/08
E-MailLična Strana

Profesor: Dušan Tošić
Asistent I: Milena Vujošević-Janičić
Asistent II: Marija Milanović
Matematički Fakultet, Beograd, 2008.