Prethodni     Spisak     Sledeći

Mihajlo Janićijević

Smer: Finanisijska matematika, aktuarska matematika i statistika
Broj Indeksa: 145/08
E-MailLična Strana

Profesor: Dušan D. Tošić
Asistent za vežbe: Marija Milanović
Asistent za praktikum: Milena Vujošević-Janičić
Matematički Fakultet, Beograd, 2008.