Ivana Smiljanić

134/08

moj mail

Statistika, aktuarska i finansijska matematika


  Predmeti prvog semestra:
 1. Analiza 1a
 2. Programiranje 1
 3. Analitička geometrija  Predmeti drugog semestra:
 1. Analiza 1b
 2. Programiranje 2
 3. Linearna algebra
 4. Uvod u verovatnoću
lična strana
programiranjne 1
Analiza1
Analitička

Prethodni kolega Sve kolege! Sledeći kolega