Jelena Perišić

124/08
Smer: statistika, aktuarska i finansijska matematika


    Predmeti:
  1. Analiza 1a
  2. Analiza 1b
  3. Programiranje 1
  4. Programiranje 2
  5. Analiticka geometrija
  6. Linearna algebra
  7. Uvod u verovatnocu
Licna strana

Prethodni kolega
Sve kolege
Sledeci kolega
mail