Dragana Rnjak

114/08

Statistika,aktuarska i finansijska matematika

    Predmeti
  1. Analiza

  2. Analiticka geometrija

  3. Programiranje

  4. Uvod u verovatnocu

Lična strana

prethodni

sledeci