Hristina Faragović

07208

moj mail

Statistika,akturaska i finansijska matematika!

Lična strana

Raspored!

Moja interesovanja!

WELCOME :)

  • Analiza 1
  • Analitička geometrija
  • Programiranje 1
    Kacica! Sve kolege! Jovana!