<< Prethodni kolega Spisak svih studenata Sledeći kolega >>


Katarina Đoković

smer: statistika,aktuarska i finansijska matematika
broj indeksa 16/2008
E-mail


Lična strana

Profesor: Dušan Tošić
Asistent za vežbe: Marija Milanović
Asistent za prektikum: Milena Vujošević-Janičić

Matematički fakultet
Studentski trg 16
11 000 Beograd