MILICA OBRADOVIĆ

Statistika, finansijska i aktuarska matematika


    Predmeti na prvoj godini

  1. Analiza 1

  2. Osnovi programiranja

  3. Analitička geometrija

  4. Linearna algebra

  5. Uvod u verovatnoću

prethodni

sledeći

Licna strana