Emilija Perković
006/08

Statistika, aktuarska i finansijska matematika

Mail

  Predmeti prvog semestra:
 1. Analiza 1a
 2. Analititička geometrija
 3. Programiranje 1
  Predmeti drugog semestra:
 1. Analiza 1b
 2. Linearna algebra A
 3. Programiranje 2
 4. Uvod u verovatnoću

Lična Strana

Sledeći kolega