Ohrid, ovog leta, naravno, vidi se samo delić:) Ohrid 2007
Mnogo vode i ja... Ohrid 2007
Ohrid 2007 Mislim da je jasno...
Stefi i ja Stefi i ja Ovo smo moj brat i ja, pre par godina.
lična strana