Nina Račić

148/07

Statistika, aktuarska i finansijska matematika
Lista predmeta - I semestar
  1. Matematička analiza 1a
  2. Analitička geometrija
  3. Programiranje 1Lista predmeta - II semestar
  1. Matematička analiza 1b
  2. Programiranje 2
  3. Linearna algebra
  4. Uvod u verovatnoću

Lična strana