Leta Pavlović


moj mail

Student prve godine matematičkog fakulteta

Smer: Statistika, aktuarska i finansijska matematika

.

Broj indexa: 60/07

lična strana

raspored


  Predmeti prvog semestra prve godine:

 1. ANALIZA 1A
 2. ANALITIČKA GEOMETRIJA
 3. PROGRAMIRANJE 1

  Predmeti drugog semestra prve godine:

 1. ANALIZA 1B
 2. LINEARNA ALGEBRA A
 3. PROGRAMIRANJE 2
 4. UVOD U VEROVATNOĆU


Prethodni kolega Sve kolege Sledeći kolega