RASPORED
grupa1o4bPONEDELJAKUTORAKSREDAÈETVRTAKPETAK
8:00-9:00
9:00-10:00analitička geometrija 704
10:00-11:00analitička geometrija 704analiza1a 830
11:00-12:00analiza1a 830analiza1a 830
12:00-13:00analiza1a 830programiranje1 718
13:00-14:00programiranje1 718
14:00-15:00analitička geometrija bimanaliza1a 821
15:00-16:00analitička geometrija bimanaliza1a 821
16:00-17:00analiza1a 830programiranje1 dlab
17:00-18:00analiza1a 830programiranje1 dlab
18:00-19:00analitička geometrija 840analiza1a 840programiranje1 bim
19:00-20:00analitička geometrija 840analiza1a 840programiranje1 bim

vežbe praktikum predavanja