Profesor : Dr. Gordana Pavlović Lažetić


Asistent : Jelena Tomašević


Izvršna datoteka za zadatak 1.3. sa spiska za seminarski


Izvršna datoteka za zadatak 2.3. sa spiska za seminarski


Datoteka sa ispisom rezultata rada programa 1.3.


Datoteka sa ispisom rezultata rada programa 2.3.


Napomena:

komanda za pravilno startovanje programa 1.3. je Seminarski1.exe   <mleko.def   >mv06053_1.3._rezultat.txt

komanda za pravilno startovanje programa 2.3. je Seminarski2.exe   <mleko.def   >mv06053_2.3._rezultat.txt

(potrebno je, naravno, promeniti imena datoteka koja slede posle znakova  <  i  > , kako biste precizirali svoj izbor za ulaz, odnosno izlaz---naime, posle znaka  <  navodi se datoteka na koji želite da se program izvrši, a posle znaka  >  ime datoteke u koju želite da budu sačuvani rezultati)


Povratak na početnu stranu