Stojan Jovanović

53/06

Smer: Statistika, aktuarska i finansijska matematikae-mail


Lična strana


Domaći zadaci


  SPISAK PREDMETA U PRVOM SEMESTRU:
 1. Analiza 1a
 2. Programiranje 1
 3. Analitička geometrija
 4. Uvod u verovatnoću

  SPISAK PREDMETA U DRUGOM SEMESTRU:
 1. Analiza 1b
 2. Programiranje 2
 3. Linearna algebraprethodni kolega spisak svih kolega sledeći kolega