Đorđe Petković

broj indeksa: 17/06

smer: Statistika, aktuarska i finansijska matematika


email


 • Analiza Ia
 • Programiranje I
 • Uvod u verovatnoću
 • Analitička geometrija

 • Analiza Ib
 • Programiranje II
 • Linearna algebra A

  lična strana

  ...prethodni kolega... ...spisak kolega... ...sledeći kolega...