Aleksandra Blaznavac

Br.indeksa: 06/14
Smer: Statistika,aktuarska i finansijska matematika


e-mail

    Spisak predmeta u prvom semestru prve godine:

  • Analiza 1a
  • Analitička geometrija
  • Programiranje1
  • Uvod u verovatnoću

    Lična strana    Prethodni kolega Spisak kolega Sledeći kolega