Teofilović Maja

Statistika, aktuarska i finansijska matematika

broj indeksa 10/06


    Spisak predmeta prvog senastra:
  1. Analiza 1a
  2. Analitička geometrija
  3. Uvod u verovatnoču
  4. Programiranje

Lična strana


e mail


prethodni kolega

spisak svih kolega

sledeči kolega