<<<Predhodni kolega     Spisak kolega     Naredni kolega>>>

Željko Romanović

smer : verovatnoća i statistika
index : 238/05
e-maillična strana
domaći zadaci


profesor : dr. Miodrag V. Živković
asistent :
Milena Vujošević - Janičić
Matematički Fakultet, u Beogradu 2005