Lična strana

Balkanska posla

Slika je preuzeta sa sajta www.srbovanje.com
Tabela kodova 8859-2
Veiko slovo kod Malo slovo kod Napomena:
Pre ukucavanja bilo kog
od ovih kodova potrebno je
da se upiše &#, pa onda
broj iz tabele, i na kraju
bi trebalo da stoji ;
Č 268 č 269
Ć 262 ć 263
Đ 272 đ 273
Š 352 š 353
Ž 381 ž 382