Ime i prezime: Živković Venijamin

Broj indexa: mv245/04
Osnovi Programiranja: 2004/05
predavanja:
(ponedeljak 10-12:)
Duško Vitas
vezbe:
(petak 14-18:)
Filip Marić

Link ka ličnoj strani

Seminarski rad

Moj e-mail