Moja prezentacija

Maja Mladenović

Smer: Verovatnoća i statistika
Broj indeksa: 12/04

Koleginica pre mene: Mitić Ivana
Koleginica posle mene: Mladenović Tijana
Druda grupa(Prvi tok)
Maja