Predhodni kolega     Sve kolege     Sledeći


Nada Božić

Smer: verovatnoća i statistika
Broj indexa: 38/2002
e-mail

Lična strana


Profesor:dr Dušan Tošić
Asistent za praktikum: Milena Vujošević-Janičić
Asistent za vežbe:Marija Milovanović

Matematički fakultet, Beograd, 2008.