Ana Stanojević

Smer: Verovatnoća i statistika

Prva godina, drugi tok, prva grupa

Broj indeksa: 361/00

e-mail


Spisak predmeta u prvoj godini: Linkovi:
  1. Analiza I
  2. Analitička geometrija
  3. Linearna Algebra
  4. Osnovi programiranja