detalji / linkovi

Upgrade to Mozilla Firefox

logo image

Nekoliko reči o privatnost

Želeo bi da Vas obavestim da se svaki pristup prezentaciji beleži kao sesija. Takođe se beleži i pristup stranama prezentacije unutar sesije, tako da iz ovih podataka vlasnik sajta može jedinstveno da odredi kojim stranama je određena osoba pristupila i koje parametre je strani/skriptu zadala.

Kolačići - Cookies

Za pravilno korišćenje prezentacije treba dozvoliti kolačiće sesije (session cookies) i to su za sada jedini kolačići koji se preuzimaju. Kolačići trećih osoba nisu i neće biti dozvoljeni.

Baneri i pop-up prozori

Takođe neće biti dozvoljena i razmena banera na ovom stranama, niti će biti "iskačućih prozora" (pop-up windows) trećih osoba. Trenutno se "iskačući prozori" koriste u "galeriji" za prikaz slika.

Privatni podatci - korišćenje

Privatne podatke korisnika koji se pribave Vašim pristupom ovim stranama ni na koji način neću prodati, pokloniti,zloupotrebiti ili otuđiti. Uvid u njih imam samo i isklučivo ja i skriptovi koji se bave statistikom.
Kako je održavanje prezentacije prekinuto, moguće je da su neki sadržaji zastareli.
© copy right marko milenković, 2004-2007 all rights reserved