detalji / linkovi

Upgrade to Mozilla Firefox

logo image

Novosti

09.05.2008 KRAJ životnog veka prezentacije

Prezentacija više neće biti održavana. Ostaviću poslednju verziju prezentacije i dalje živu, možda nešto nekom zatreba. Od danas se je prekinuto vođenje statistike sajta i samim tim je nedostupna vrednost broja poseta i broja trenutno aktivnih korisnika.

15.03.2006 Ver 1.1

Izvršene manje prepravke i pretumbavanje sajta ...

07.11.2005 Ver 1.0

(konačno) Proglašavam prezentaciju nedovoljno ažuriranom. I trenutno stanje skriptova proglašavam Ver 1.0. Godinu dana neprekidnog rada je dovoljna da se aplikacija proglasi kao stabilna iako nije sve završeno kako sam planirao, to ostaje za neku ver 2.0 ako je bude.

04.01.2005 RC1/012005

Sav HTML kod je prebačen u XHTML 1.0 specifikaciju ...
Greške su još uvek moguće, pošto postoji zaostali kod koji tek treba da se izmeni. Takođe treba da se zamene neki tekstovi i sličice vezane za prethodni HTML tip.
Sledi optimizacija HTML - templejta, CSS-a i PHP biblioteka.

26.12.2004 RC1/122004

Dodato nešto sadržaja

25.12.2004 RC1/122004

Puštena je u rad test verzija bloga.
Promene u sigurnosnim funkcijam sajta i strukturama direktorijuma.
Upotreba setings.xml za podešavanje ponašanja programa u direktorijumima.
Periodična zakrpa uočenih grešaka.

19.10.2004 RC1/102004

Određen deo koda je migrirao na PHP5.0. Prabačena glavna klasa.
Jedan deo konfiguracionih fajlova prebačan u XML format
Periodično tumbanje sajta, nešto obrisano, nešto dodato a nešto pomereno
Periodična zakrpa uočenih grešaka.

01.10.2004

Periodična zakrpa uočenih grešaka.
Tumbanje jednog dela sadržaja usled promene koncepcije.
Izmene CSS-a.
Prepravka ImageService zbog sigurnosnog propusta.

03.08.2004

Periodična zakrpa uočenih grešaka.
Dodavanje sadržaja o prezentaciji

25.07.2004

Otklonjeni sitniji propusti uočeni na "statistici".
Optimizovane slike u delu "info", "download" i "početak".

23-24.07.2004

Prezentacija je u RC1 verziji.
Pablikovana RC1 verzija prezentacije.

19.07.2004

Dodate funkcije za rad sa statistikom.

18.07.2004

Puštena u rad beta2 verzija prezentacije.
Kako je održavanje prezentacije prekinuto, moguće je da su neki sadržaji zastareli.
© copy right marko milenković, 2004-2007 all rights reserved