detalji / linkovi

Upgrade to Mozilla Firefox

logo image

informacije o prezentaciji

reč autora ...

Posle dužeg vremena rešio sam da završim moju web prezentaciju. Zbog poprilično malo slobodnog vremena, odlučio sam se za spartanski izgled prezentacije. Tako da, bar ovaj put, neće biti spektakularnog programiranja i dizajna. Jezgro prezentacije je u PHP klasi. Klasa sadrži: HTML šablon, logovanje poseta, upravljanje greškama, odabir jezika ... Za izradu prezentacije sam, uglavnom, koristio GNU alate i kao zagovornik GNU GLPa rešio sam da svako zainteresovan može da dobije, skoro, kompletan sors kod.

nekoliko tehničkih informacija ...

HTML dizajn prezentacije sam "odradio" u Macromedia Dreamweaver 2004. Moje pohvale autorima programa, stvarno najmoćniji program za HTML dizajn. Prezentacija je u početku bila HTML4.01 i CSS validna po preporukama W3C konzorcijuma i optimizovana je za Internet Explorer 5.5+ i Mozilla 1.0+ rezoluciji 800 x 600 u 32b paleti boja. Kako je izrada odmicala HTML4.01 kod je prebačen u XHTML1.0. Pošto je cela izrada rađena u Linux OS-u sa Mozilla Firefox 1.0 prezentacija je optimizovanija ja Mozilla brauzere.

If you were looking at this in any browser but Microsoft Internet Explorer, it would look and run better and faster.

CGI programiranje je rađeno pod Fedora CORE2 Linux operativnom sistemu, na kojem su instalirani Apache (2.0.X) veb server, MySQL (4.0.X) baza podataka, PHP (5.0.X) skript jezik, KDE (3.3.X) desktop okruženje... Kao što sam već rekao GNU alati su odradili veći deo posla. Kate i Quanta editori su odradili pripremu php skriptova i dobar deo HTML strana. Validacija HTML skriptova je odrađena pomoću W3C Validatora, TIDY-a i Macromedia Dreamweaver 2004 validatora. Dok je CSS validacija urađena CSS Validatorom. Sva neophodnu literaturu sam pronašao na uputstvima dobijenih uz programe i relevantnim web stranama.

O inovacija koje sam ja implementirao izdvojio bih nekoliko. Prikaz strane radi jezgro koje je implementirano kao php klasa. Dodavanje novih strana je pojednostavljeno, samo se inicijalizuje nova instanca klase. Implementirana je funkcija koja se obrađuje greške. Ukoliko se greška pojavi prikazaće poruku o nastalim greškama i stopirati prikaz strane, na ovaj način je izbegnuto da nastala greška izmeni izgled strane. Ukoliko se javi kritična greška obaveštava se administrator prezentacije putem e-maila. Postavljen je i skript koji obrađuje upite ka nepostojećim ili zabranjenim stranama.

Prezentacije je namenjena da bude hostovana na studentskom serveru matematičkom fakulteta alas, pa je i optimizovana za taj sistem.
Kako je održavanje prezentacije prekinuto, moguće je da su neki sadržaji zastareli.
© copy right marko milenković, 2004-2007 all rights reserved