detalji / linkovi

Upgrade to Mozilla Firefox

logo image

Copy rights - Prava autora ©

Ovaj deo prezentacije će se pozabaviti autorskim pravima. Na ovom delu naćiće se imena svih osoba čiji je rad korišćen , internet adresa sa kojih sam preuzeo materijal ili druga referenca koja nedvosmisleno pokazuje na izvor materijala. Na stranama gde se nalazi preuzet materijal, nalazi se i napomena sa podatcima odakle je materijal potekao. Ukoliko takva napomena ne postoji na samoj strani, biće objavljena na ovoj strani. Imena, imena kompanija, proizvodi ili servisi koji se nalaze na ovim stranama mogu biti "tredemark" ili "service mark" drugih.

Sama prezentacija je pod GPL v.2 licencom pa i samo korišćenje ovih strana podrazumeva da ste upoznati sa GPL v.2 licencom, čiji jedan deo navodimo u tekstu dole. Želim da naglasim da dobar deo sors koda možete dobiti na uvid i korišćenje.
Iako je program koji realizuje ovu prezentaciju pod javnom licencom, autirska prava na tekstove koje objavljujem na ovim stranama zadržavam. Ukoliko neko iskoristi neki deo sajta mora da navede adresu i ime autora (tj. mene).

Ukoliko neko misli da sam na bilo koji način prekršio autorska prava njemu ili trećem licu neka mi se obrati da uz dogovor rešimo problem. Unapred zahvaljujem.

O korišćenju

Sav materijal sa ovog sajta je za Vaše lično i nekomercijalno korišćenje.

O softveru

Sav softver koji se može naći na ovim stranama i/ili na navedenim linkovima, je testiran. Ali nemogu da dam nikakve garancije da neće naneti štetu i/ili da će biti od bilo kakve koristi. Pa stoga navedeni softver koristite na ličnu odgovornost!

O dokumentima i tekstovima

Sve dokumente i tekstove na ovoj prezentaciji koristite na ličnu odgovornost. Autor ne pruža nikakvu garanciju da su valjani.

O hipervezama

Dokumenti koji se ne nalaze na mojoj prezentaciji a nalaze se kao odredišna putanja linkova sa moje prezentacije, ne kontrolišem, pa nemogu ni biti odgovoran za njihov sadržaj!

preuzeti radovi

Php skript koji generiše izgled strane i obezbeđuje osnovne funkcije za rad (engine) sam ja napisao.
Preuzeo sam skript bBlog koji je pod GPL licencom, autora Eden McKee i ostalih (www.bblog.com). Na samom skriptu sam obavio modifikacije front enda dok je deo za administraciju ostao nepromenjen.
Na samom sajtu se mogu naći ikonice "kristal" (Cristal SVG 1.o, everaldo.com) koje su u javnom vlasništvu.
Većina slika, koje su korišćene kao logo na stranama, su delo mog prijatelja Radovana (a.k.a. sofke)

GPL v.2 licenca - odlomak

  Marko Milenković - web page!
  Copyright (C) 2003 Marko Milenkovic @alas.matf.bg.ac.yu

  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  (at your option) any later version.

  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Kako je održavanje prezentacije prekinuto, moguće je da su neki sadržaji zastareli.
© copy right marko milenković, 2004-2007 all rights reserved