detalji / linkovi

Upgrade to Mozilla Firefox

logo image

Informacije o prezentaciji

Trenunta verzija prezentacije Ver 1.0

(Konačno) Proglašavam prezentaciju nedovoljno ažuriranom i pored toga, trenutno stanje skriptova proglašavam Ver 1.0. Godinu dana neprekidnog rada je dovoljna da se aplikacija proglasi kao stabilna iako nije sve završeno kako sam planirao. Sve ono što fali ostaje za neku ver 2.0 ako je bude.
Više detalja o samoj prezentaciji, korišćemim alatima ... možete pronaći u info odeljku.
Molio bi Vas i dalje da mi šaljete kritike, pohvale, smernice za dalji razvoj.

sa poštovanjem
Marko Milenković
milenkovic.m AT gmail.com

Kako je održavanje prezentacije prekinuto, moguće je da su neki sadržaji zastareli.
© copy right marko milenković, 2004-2007 all rights reserved