detalji / linkovi

Upgrade to Mozilla Firefox

picture by aleksandra

Moje reference

Ne mogu da se pohvalim da imam mnogo zvaničnih referecni iz oblasti računarstva. To je pre svega što se praktični rad na fakultetu svodi na seminarske radove. Znanje iz oblasti "sklapanje" i "instaliranje" operativnnih sistema sam stekao na praktičnoj nastavi u srednjoj školi. Praksa se obavljala u pančevačkim računarskim firmama.

Angeom - internet udžbenik

Učestvovao sam u izradi elektronskog užbenika iz "Analitičke geometrije", kursu koji se sluša na prvoj godini matematičkog fakulteta. Udžbenik su zajedničkim snagama radile katedre za geometriju i rečunarstvo i informatiku. Projekat je vođen od strene dr. Nenada Mitića i mr. Saše Malkova. U izradi korišćen je funkcionalni programski jezik wafl koji je magistarski rad mr. Saše Malkova. Za skladištenje podataka korišćen je IBM DB2 RDBMS, dok su slike i animacije rađenje u JavaView-u.

Moje zaduženje na projektu je bilo dizajn iterfejsa, impementacija bibilioteke interfejsa, implementacija sigurnosnog mehanizma (u saradnji sa Dejanom Kitićem), izrada skriptova za prikaz pitanja u forumu (u saradnji sa Dejanom Kitićem i Tihomirom Mrdakom), izrada demo dela prezentacije (u saradnji sa Dejanom Kitićem).
[pogledaj stranu]

DublinCore - article

Dokument koji je daje osnovni pregled DublinCore standarda, napisan je za "Nacionalni centar za Digitalizaciju" (NCD), Matematičkog instituta, SANU. Rad je prezentovan na drugoj konferenciji "Digitalizovanjne nacionalne baštine" održane juna 2003. godine u Beogradu. Objavljen je u "Pregled Nacionalnog centara za digitalizaciju", broj 2.
[pogledaj stranu]
Kako je održavanje prezentacije prekinuto, moguće je da su neki sadržaji zastareli.
© copy right marko milenković, 2004-2007 all rights reserved