detalji / linkovi

Upgrade to Mozilla Firefox

picture by aleksandra

Kovačica ...

Geografija

U jugoistočnom Banatu, 47 km od Beograda, na železničkoj pruzi i putu Beograd - Zrenjanin - Kikinda, nalazi se opština Kovačica sa selima: Crepaja, Debeljača, Idvor, Padina, Putnikovo i Samoš.

Istorija

Prvi pomen Kovačice je iz 1458. godine. Vešće naselje formiraju graničari, a kasnije se naseljavaju Srbi, Slovaci, Mađari, Rumuni i drugi narodi. Slovaci su najbrojniji i Kovačica je jedan od društvenih i kulturnih centara Slovaka u Vojvodini.

Kultura

Značajni su spomenici istorijske prošlosti u ovom kraju, naročito u Kovačici (galerija naivnih slikara i etnološka zbirka), u Uzdinu (galerija naivnih slikarki i ikonostas Konstantina Danila) i u Idvoru (Memorijalni muzej, spomenik i rodna kuća naučnika Mihajla Pupina).

Privreda

Pored razvijene poljoprivrede, Kovačica ima i fabriku šećera. U okolini Kovačice ima bogatih lovišta, kao i terena za izletišta i sportski ribolov.
Podatci preuzeti sa adrese "Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine"
Mapa preuzeta sa sajta MultiMap
Kako je održavanje prezentacije prekinuto, moguće je da su neki sadržaji zastareli.
© copy right marko milenković, 2004-2007 all rights reserved