detalji / linkovi

Upgrade to Mozilla Firefox

ImageService

Skript ImageService sam napisao u trenutcima dosade. Služi za manipulaciju grafičkim objekatima. Skripta je urađena u PHP-u i radi sa GD bibiliotekom (GD lib) koja obezbeđuje potrebne metode za rad. Iako sam težio sa što većem automatizmu pri izradi galerija, zbog sigurnosti nova galerija mora da bude upisana u konfiguracioni fajl. Postoje i neka pravila kojih se mora pridržavati pri kreiranju galerija.

informacije

Skripta je prvenstveno pisana za linux operativne sisteme sa GD bibliotekom u verziji 2.x, PHP 4.3.x i Apache veb serverom 2.0.x. Testirana je na Fedora Core2 OS-u sa GD 2.0.23 bibiliotekom, PHP 4.3.7, i apache 2.0.49. Licenca je GPL v.2, svako zainteresovan može da dobije izvorni kod.

U verziji 1.x je podržana manipulacija objekata tipa JPEG. Upit ka skripti se vrši preko standardnog CGI interfejsa:

/imageservice.php?gallery=ime_gal&image=ime_sl&action=vr_akcije&width=brojX&height=brojY

trenutna verzija skripta je: 1.5.0

opcije

Pored umanjenja slika po širini i visini skript podržava: umanjenje slika u zadatom odnosu, menjanje kvaliteta slika i prikaz u originalnom obliku.
U budućnosti, pored ispravke nedostataka, planiram da implementiram podršku za PNG i GIF format, sigurnosni mehanizam, dodavanje vodenog žiga ...

primer

originalna slika: (257 x 66) kvaliteta 100 test

smanjena slika: (257 x ?) kvaliteta 50 test

smanjena slika: (257 x ?) kvaliteta 10 test

smanjena slika: (100 x ?) test

slika: (75 x 75) test

Kako je održavanje prezentacije prekinuto, moguće je da su neki sadržaji zastareli.
© copy right marko milenković, 2004-2007 all rights reserved